SLUTT: Sparebanken Sogn og Fjordane sitt kontor i Balestrand vert lagt ned.

Legg ned ni kontor

Sparebanken Sogn og Fjordane takkar for seg i fleire bygder.

Publisert 29.11.2016 kl. 21.39.

Kontora i Askvoll, Leirvik, Hornindal, Sande, Naustdal, Skei, Balestrand, Leikanger og Svelgen vert lagt ned i løpet av første halvår 2017.


13 att

Kontora i Førde, Florø, Dale, Hauge i Bremanger, Måløy, Nordfjordeid, Sandane, Stryn, Hardbakke, Eivindvik, Høyanger, Sogndal, Årdal og Bergen vert vidareført.


- Sparebanken Sogn og Fjordane vil med 13 kontor framleis vere den banken med flest kontor og flest tilsette i fylket. Banken er i tillegg til stades med 23 Bank i Butikk, heiter det i ei pressemelding.


Lite bruk

Bakgrunnen for nedlegginga er store endringar i korleis kundane brukar banken. - Digitale løysingar gjer at kundane i mykje mindre grad enn tidlegare nyttar seg av dei fysiske bankkontora. Dette skjer over heile landet, og treff heile finansnæringa. Banken prøver kontinuerleg å tilpasse seg desse endringane

Banken har over tid gjort endringar, og fleire av kontora som vert lagt ned har hatt redusert tenestetilbod og opningstid dei siste åra, heiter det i meldinga frå banken.


Ingen oppseiingar

- Ingen av dei tilsette på kontora som vert lagt ned misser jobben. 23 tilsette vert påverka av endringa. Dei vil halde fram i stillingane sine frå eitt av dei andre kontora, og kundane vil kunne ha den same kontaktpersonen som før. Tillitsvalde og lokale leiarar har vore involvert gjennom heile prosessen, melder banken.