Teknisk informasjon

Avis

Rasterlinjer:
40 linjer/cm.

Filoverføring:
PDF fil oversendt via e-post til annonse@sognavis.no, for større filer ta kontakt på tlf: 57656000 for info om ftp-overføring.

Filformat:
Vi ønskjer postscriptfiler PDF eller proscriptet EPS slik at alle element som bilete, logoar og fontar som høyrer til annonsa, er med. Annonsa må være produsert som bestilte mål. Når en vel rette postscript-driver, let det seg gjere å inkludere fontane i filen. Annonsar laget i Word kan ikkje reknast som ferdigmateriell. Heller ikkje annonsar som er sendt som QuarkXpress-dokument, kan reknast som ferdigmateriell. Fontar skal være av type 1, dvs. PostScriptfonter.

Oppløysing:
Bilder bør ikkje ha høgre oppløysing enn 200 dpi eller mindre enn 150 dpi. Høgre oppløysing medfører berre større filer og lengre overføringstid. Beskjeringar bør skje i biletebehandlingsprogrammet. Bilder skal vere høgoppløyselege, og ikkje OPI. Strekbilder bør ikkje ha høgre oppløysing enn 600 dpi eller mindre enn 400 dpi.

Fargeannonsar:
Annonsar må ikkje innehalde RGB, Index eller Pantonefargar. Logoar og bileter som er henta frå Internett, kan vi ikkje garantere bra trykkresultat på.

Svart/kvitt-annonsar:
Svart/kvitt-annonsar må ikkje innehalde farga elementer.

Spotfargar:
Ekte spotfargar skal ikkje nyttast. Alle fargeverdiar skal vere jamne i CMYK.

 

Nett

Image: JPG/JEPG eller GIF. Rich media: SWF, HTML eller Redirect TAG

Url som annonsa skal linkast til må vere vedlagt.
Ved flash/ html annonsar må det tilretteleggast for at lenkja vert opna i nytt vindauge.
Filnamna må innehalde formatet for fila i filnamnet.
Filnamnet må ikkje innehalde store bokstavar, mellomrom, teikn eller bokstavane æ, ø og å.
Ved bruk av flash-annonsar MÅ det alltid leggjast ved ein Fallback-annonse (.gif eller .jpg) slik at brukarar som ikkje har Flash Player eller har ein eldre versjon av Flash Player også får opp ein annonse.

Materiellfrist

Korrekt laga materiell skal leverast 3 dagar før kampanjestart.
Spesialkonsept (expanding banners, lokal tilpassing, feed av film etc.) har 5 virkedagar.

Tillaten filstorleik

768×150 max 47 kb
180×500 max 47 kb
468×400 max 47 kb
768×400 max 47 kb
300×250 max 47 kb
180×250 max 35 kb
150×60 max 20 kb
180×150 max 20 kb
468×60 max 35 kb

 

Lyd
Lyd er kun tillete når lesaren/brukaren sjølv kan aktivisere lyden med klikk. Lyd ved mouse-over er i utgangpunktet ikkje tillete (må då stanse ved mouse-out). Kvart enkelt tilfelle må godkjennast spesielt. Annonsa må vere merka med eit lydsymbol. Vi atterheld oss retten til å nekte enkelte lydar.

 

Feed
Fil som vert ”loada” ved mouseover er kun tillete dersom fila er på max 100kb. Tyngre filer må godkjennast på førehand og vi atterheld oss retten til å avvise. Kvart enkelt tilfelle ved ”loading” av filer må avtalast på førehand. Film som skal køyrast gjennom ”mediaspelar” må avtalast på førehand.
Det må i kvart enkelt høve gjerast avtale på førehand dersom feed skal verte ”hosta” på annan server enn NR1 interaktivs annonsestyringssystem.

clickTAG
Clicktag gjer det mogleg å registrere tal klikk på ein annonse. Koden vert lagt til som ein ”action” for ein knapp.

Dette vert gjort på følgjande måte:

ClickTAG:
on (release)
{getURL(_root.clickTAG, “_blank”);

Treng du hjelp?

Ta kontakt:

Salg bedrift

Annonser til bedriftsmarkedet