Prisar

Annonseprisar

Papir_DinLokalavis_68x68135

Papir

Når du annonserar i Sogn Avis når du ut til heile vår lesarkrets. Last ned modulkart og prisliste.

Digital_DinLokalavis_68x6834

Nett

Vår nettavis støttar alle dei tradisjonelle standardane for nettannonsering, som syter for å gi deg både god eksponering og moglegheit for gjenbruk av annonsane i andre kanalar.

Kontakt annonseavdelinga for meir info.