Kjøper post- og bodtenster for 262 millionar

Publisert 12.10.2017 kl. 14.17. Oppdatert kl. 14.22.

I framlegget til statsbudsjett for 2018 har regjeringa sett av 165 millionar kroner som skal sikra postomdeling til dei mest kostnadskrevjande husstandane i distriktsområde. Løyvinga skal også sikra grunnleggjande banktenester i landpostnettet, samt gratis framsending av blindeskriftsendingar.


Til laurdagsomdeling av aviser i område utan avisbodnett, er det sett av 96,7 millionar kroner i budsjettframlegget.