Fylkeskommunen får 19 millionar meir frå staten

Publisert 12.10.2017 kl. 15.09.

Dei frie inntektene Sogn og Fjordane fylkeskommune får frå staten i 2018 er i framlegget til statsbudsjett rekna ut ti 2.353,9 millionar kroner. Dett er ein nominell vekst på 19,2 millionar kroner, eller 0,8 prosent, samanlikna med 2017. Veksten i det frie midlane for fylkeskommunen er soleis under halvparten av det som er den nominelle veksten for fylkeskommunane på landsbasis, nemleg 1.9 prosent.


Netto driftsresultat for Sogn og Fjordane fylkeksommune vart i 2016 6,9 prosent av driftsinntektene. 1,9 prosentpoeng betre enn landsgjennomsnittet for fylkeskommunane.


Siste saker Gå til framsida