Fra nyttår oppheves søknadsplikten for oppussing av bad, men det betyr ikke at det er fritt fram for amatører. Foto: Vidar Ruud, ANB

Søknadsfrie bad

Fra nyttår ble det slutt på søknadstvang ved oppussing av bad, men de betyr ikke at det er fritt fram for «gjør-del-selv-rørleggere».
Publisert 04.01.2012 kl. 14:05 Oppdatert 04.01.2012 kl. 14:06

Tips en venn på e-post:


Gode rør-råd

  • Undersøk markedet, og sjekk hvilke rørleggere som kan vise til gode referanser fra lignende oppdrag: Er de tilknyttet en bransjeorganisasjon? Oppgir de organisasjonsnummer, adresse, telefonnummer?
  • Spør etter våtromssertifikat, og undersøk om bedriften har Mesterbrev. Sjekk også om bedriften er godkjent for lokal eller sentral ansvarsrett?
  • Et nybygg eller en baderomsrenovering involverer flere ulike yrkesgrupper. Ved å velge en totalentreprenør trenger du kun forholde deg til denne gjennom byggeprosessen. Bedriften som står ansvarlig må sørge for at de ulike yrkesgruppene kommer til rett tid og gjør jobben som avtalt.
  • Skikkelige rørleggere drar alltid på befaring før de gir tilbud. Det er den eneste måten de kan sikre at alt arbeid er inkludert i tilbudet. Sørg for å være så detaljert som mulig når du beskriver oppdraget og vær tydelig på hvilke forventninger du har til sluttresultatet.
  • Rørleggeren kan komme med innspill til alternative løsninger eller produkter enn det du har sett for deg. En skikkelig rørlegger vil også gi beskjed dersom han mener løsninger ikke holder vann, eller ikke lønner seg økonomisk.
  • Motta gjerne tilbud fra flere bedrifter. Når du skal velge, er det viktig å ikke bare se på sluttsummen, men på hva som er inkludert i tilbudet. Hvis noe virker for billig til å være sant, er det som regel det...
  • En skriftlig kontrakt er alfa og omega for å unngå misforståelser. Kontrakten skal inneholde opplysninger om hva som er avtalt, pris, dato for oppstart og ferdigstillelse, hvordan uventede kostnader skal behandles og hvilke konsekvenser eventuelle forsinkelser vil få. Standard Norge har utarbeidet gratis forbrukerkontrakter.
  • Velg en bedrift som tilbyr dokumentasjon, drift og vedlikeholdsinstruks (DDV) ved avsluttet oppdrag. Da får du en oversikt over de tekniske løsningene som er valgt, hvilke håndverksbedrifter som har vært involvert, hvilke produkter som er installert og informasjon om hvordan disse skal vedlikeholdes.
  • En slik instruks er også nyttig ved salg av boligen og overfor forsikringsselskapet som kan stille krav om at våtromsarbeid er utført av faglært arbeidskraft.
  • (Kilde: www.skikkeligrørlegger.no)

Kommunal- og regionaldepartementet har bestemt at søknadsplikt for våtrom ble historie fra 1. januar 2012, men det finnes unntak. Dessuten må du sikre deg for at forsikringen skal gjelde når badet pusses opp.

Da Stortinget reviderte Plan- og bygningsloven var ett av hovedmålene å forhindre byggeskader – og særlig fuktskader.

For å få bukt med den negative vannskadestatistikken, ble det derfor vedtatt at det skulle innføres søknadsplikt for våtrom, og at det bare var ansvarlige foretak som kunne utføre denne typen arbeid.

Slik skulle man redusere antall byggeskader forårsaket av svart arbeid og ufaglært arbeidskraft.

Men departementet måtte slå retrett. Søknadssystemet ble nemlig altfor omfattende og byråkratisk.

Dermed er det meste av søknadsplikten fjernet – til glede for alle som har planer om å pusse opp badet i år.

Trenger ikke søknad:

Helt konkret er det disse byggearbeidene som ikke lenger er søknadspliktige:

- Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.

- Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.

- Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 kvadratmeter, og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.

- Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker), så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes).

Trenger fortsatt søknad:

Disse arbeidene er fortsatt søknadspliktige:

- Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget.

- Våtrom i nytt tilbygg over 50 kvadratmeter (søknadsplikt med krav til ansvarlige foretak).

- Egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene.

Men det er heller ikke fritt fram for de glade amatører, selv om det ikke er søknadsplikt.

Hovedendringen fra 1. januar er at du selv er ansvarlig for at de involverte håndverkere er kvalifiserte for jobben.

– Men selv om myndighetene fjerner søknadsplikten i tilknytning til våtrom, er det ikke slik at VVS-arbeid kan utføres av ukvalifiserte, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring og viser til at Ifs forsikringsvilkår krever kvalifisert utførelse av arbeidet.

– Oppstår det skade som en klar følge av «gjør det selv»-arbeid eller bruk av ukvalifisert arbeidskraft, gjør sikkerhetsforskriftene det klart at det kan bli avkorting i erstatningen. VVS-installasjoner er ikke for amatører, så vi mener de nye forsikringskravene både er fornuftige og riktige, og at de vil virke skadeforebyggende. (ANB)

På forsiden nå