100-årsjubileet til Sogn Jord- og Hagebruksskule

Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Dato: 21. september 2017 -
23. september 2017
Arrangør: Sogn Jord- og Hagebruksskule
E-post: spira.svendsen@sfj.no
Nettside: https://www.sjh.no
Økoskulen er 100 år! I tre dagar skal me feire, heidre innsats i tida som har gått, markere opning av nye og renoverte skulebygningar og byggje bruer med andre for framtida. Det er tid for å samle alle gode vener av skulen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Velkommen til ei uforglemmeleg feiring! Påmeldingsfrist 20. august. Detaljert program, påmeldingslenke og anna info ligg her:
https://sjh.no/2017/07/11/program-pamelding-og-overnatting/

Sogn Avis er ei dagsavis som kjem ut i Leikanger i Sogn og Fjordane.

Ansvarleg redaktør: Jan Inge Fardal

Redaktørplakaten

  • Riverdalen 5
  • 6863 Leikanger
  • Tipstelefon: 990 82 381
  • SMS: SOtips til 1982