Ope Landbruksmøte

Stad: Kommunestyresalen i Sogndal
Dato: 21. juni 2017
Arrangør: Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag
E-post: sognogfjordane@smabrukarlaget.no
I samband med at Arne Lofthus (bildet) tek turen til Sogn og Fjordane arrangerer Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag møte i Sogndal.
Tema for møte er jordbruksforhandlingane 2017 - orientering frå Arne Lofthus. Lofthus er politisk nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og har dei siste tre åra vore med i forhandlingsutvalet.
PoliVest. Prosjektleiar i PoliVest, Oliver Prøven, vil orientere om prosjektet.
Møta er opne for alle som bryr seg om Norsk mat, korleis den blir produsert, og kva grunnlag bonden skal ha for å produsere. Ta med naboen! Vel møtt!

Sogn Avis er ei dagsavis som kjem ut i Leikanger i Sogn og Fjordane.

Ansvarleg redaktør: Jan Inge Fardal

Redaktørplakaten

  • Riverdalen 5
  • 6863 Leikanger
  • Tipstelefon: 990 82 381
  • SMS: SOtips til 1982