Gro Harlem Brundtland. Foto: Maria Elisa Franco, FN/ANB

– Miljøet glemt på toppmøtet

Behovet for økonomisk utvikling overkjører hensynet til miljøet på FN-toppmøtet i Rio de Janeiro, mener Gro Harlem Brundtland.
Publisert 20.06.2012 kl. 08:07 Oppdatert 20.06.2012 kl. 10:09

Tips en venn på e-post:


FAKTA om Brundtland-kommisjonen

  • FN opprettet i 1983 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, med Gro Harlem Brundtland som leder. Oppdrag: Stake ut en ny kurs for å bringe verden ut av en økende miljø- og fattigdomskrise.
  • Brundtland-kommisjonen la fram sin rapport «Vår felles framtid» i 1987.
  • Bærekraftig utvikling var et sentralt begrep i rapporten, som ser miljø og utvikling i sammenheng. Bærekraftig utvikling er blitt definert som å dekke dagens behov på en måte som ikke svekker morgendagens generasjoners mulighet for å få dekket sine behov.
  • Brundtland-kommisjonen foreslo blant annet et FN-toppmøte om miljø og utvikling. Det ble holdt i Rio de Janeiro i 1992. Nesten 160 land var representert, over 100 stilte med stats- eller regjeringssjefer.
  • Rio-toppmøtet i 1992 vedtok blant annet klimakonvensjonen, konvensjonen om biologisk mangfold, samt Agenda 21, presentert som «et veikart til en grønnere og mer rettferdig framtid». Men svært mange av punktene i Agenda 21 har ikke blitt omsatt fra ord til handling.
  • Klimakonvensjonen er rammeverket rundt Kyoto-avtalen, som ble vedtatt i desember 1997.

Hun ble hyllet for sin rolle i kampen for bærekraftig utvikling på en middag i den brasilianske storbyen tirsdag kveld.

Brundtland bidro til å knytte miljø- og utviklingsspørsmål sammen ved å sette begrepet bærekraftig utvikling på dagsordenen i forkant av FN-toppmøtet i Rio i 1992. Men hun mener tyngdepunktet mellom de to delene av begrepet er blitt forskjøvet i utkastet til slutterklæring fra årets konferanse.

– Det jeg føler, er at de har glemt miljøet. Utkastet er så totalt dominert av utviklingsperspektivet, sa Brundtland til NTB på mottakelsen før gjestene satte seg til bords.

Hun mener også at utkastet er langt, og at det ikke gir et klart og tydelig bilde av hva landene på konferansen egentlig er blitt enige om.

Stemningen på årets toppmøte, som markerer at det er gått 20 år siden 1992, er svært forskjellig fra den første konferansen, ifølge Brundtland.

– Forventningen den gangen var at man skulle oppnå et viktig gjennombrudd og en ny måte å tenkte på, sier den tidligere statsministeren og lederen for Verdens helseorganisasjon.

Flere viktige avtaler ble vedtatt på den første Rio-konferansen, blant annet FN-konvensjonene om klima og biologisk mangfold.

– Hadde vi holdt oss til forståelsen vi hadde den gangen, og gjennomført det vi ville da, så ville vi ikke vært der vi er i dag, sier Brundtland, som mener den økonomiske krisen i Europa er én av grunnene til at det har vært vanskelig å gjøre store framskritt i forhandlingene denne gangen.

– Jeg tror det var mye optimisme knyttet til globalt samarbeid for å skape en bedre verden mellom 1990 og 1992. Vi hadde akkurat lagt den kalde krigen bak oss, påpeker Brundtland.

Middagen hvor hun ble feiret, ble arrangert av organisasjonen United Nations Foundation på et hotell utenfor sentrum av Rio.

– Vi ønsker å hedre henne og takke henne for mange års storartet lederskap, sa organisasjonens leder og kveldens vert Timothy Wirth til NTB.

Under middagen satt Brundtland med milliardærene Ted Turner, grunnleggeren av United Nations Foundation, og Richard Branson på hver sin side.

– Vi vil feire henne, også på vegne av det norske folk. Norge tjener som et eksempel for resten av verden når det gjelder å bry seg om andre land, sa Branson til NTB.

Han la til at Brundtland er en bemerkelsesverdig person som har jobbet utrettelig både med miljøspørsmål, helse og konfliktløsning.

Også den tidligere irske presidenten Mary Robinson og nobelprisvinneren Muhammad Yunus var til stede under middagen til ære for Gro Harlem Brundtland. (ANB-NTB)

På forsiden nå