Gjer det enkelt, ikkje vanskelegare

Etter to avslag har Skaldegard AS omsider fått eit mellombels løyve til persontransport til og frå garden. Du kan trygt seia at det skulle berre mangla, men kvifor i all verda skal dette vera så vanskeleg? Og...

Me må unngå ny tragedie

I oktober i fjor kunne lærdølene pusta letta ut. Lærdalselvi, sjølve livsnerven i det vakre dalføret, var endeleg smittefri. 21 års kamp mot den dødelege lakseparasitten Gyrodactylus salaris var over.

Ei ekte gladsak

Det er alltid kjekt når fornuft og menneskelege omsyn får gjennomslag. Og det er ekstra gledeleg når det skjer i det offentlege. Det var såleis med stor glede me like før sist helg fekk melding om at Bergen...

Hatten av for Sogndal

VM- fotball på TV-skjermen i fleire veker fortel mykje om kva denne sporten med ball betyr for folk rundt om på heile kloden. Korleis den engasjerer, irriterer, men mest samlar og begeistrar. Få idrettar, få...

Tøff jobb som krev tøffe damer

Kven skal styra Vestland og korleis skal det nye storfylket styrast? Det er spørsmål me kjem til å koma attende til mange gonger dei komande månadane og åra. Laurdag kunne du lesa om kva Arbeidarpartiet...

Eit politi på ville vegar

Dei siste dagane har politiinspektør Arne Johannessen publisert ein kronikk i fleire media om situasjonen i og for norsk politi. Kronikken stod på trykk her i Sogn Avis i går, og førte også til omtale på...

Populær cup mot nye høgder

LEIAR Årets store fotballcup for dei unge fotballspelarane i Sogn er over. Med unntak frå enkelte trafikkproblem i dei mest hektiske periodane, gjekk det heilt knirkefritt. Og ikkje berre det...

Reelt håp for Harastølen

LEIAR Me har ved fleire høve gjort det klart at me har vore svært skeptiske til planane om å restaurera Harastølen. Ja, me har til og med ved eitt høve konstatert at det einaste fornuftige...

Eit viktig funn å læra av

LEIAR Måten Universitetet i Bergen, og ikkje minst grunneigar Leif Arne Nordheim har handtert og informert om det sensasjonelle vikingfunnet frå 2014 på Nordheim i Sogndalsdalen på, kan vera...

Eit samarbeid for framtida

LEIAR Torsdag fortalde Sogn Avis om eit vellukka kvalifiseringskurs i regi av Sogneprodukt, NAV og Flyktningetenesta i Sogndal. Av dei 15 som starta på dette kurset i fjor haust, har 13 fått...

Løftar Luster inn i framtida

LEIAR Luster kommunestyre sitt klare og samstemte vedtak om å forskotera spelemidlar til IL Bjørn og det nye idrettsanlegget i Gaupne, bidreg til å løfta kommunen inn framtida. Så viktig er...

Naudsynleg med t-skatt

LEIAR Miljøgebyr for turistar, også kalla turistskatt, er av forståelege grunnar sett på dagsorden att, også her i landet. Det skjer i ulike samanhengar og frå ulike hald. Det einaste som...

Steinrike Saman

LEIAR Studentsamskipnaden, som no heiter «Sammen» i Bergen og «Saman» ute i distrikta, skal ikkje lenger investera i nye dieselbilar. Det åleine er ikkje så spesielt at det er verdt ein...

Degradering på bakrommet

LEIAR Som lyn frå klar himmel onsdag kveld vart det kjent at rådmann Alf Olsen jr. i Lærdal blir degradert. Rundt klokka 22.00 sende nemleg ordførar Jan Geir Solheim (Sp) ut ei pressemelding...

Oppgåvene vil avgjera, Jenny

LEIAR Fylkesordførar Jenny Følling, som merkeleg nok - slik ho har framsnakka regionreforma - representerer Senterpartiet - heldt fram på same måten då ho opna fylkestinget tysdag. I...