Pasientombod med klar tale

Pasientombodet i Sogn og Fjordane si årsmelding for 2016 er interessant lesnad. Særleg etter at Firda tysdag fortalde om ein kommune i dette fylket, som har leiarar som klarar å finna på at dei skal trekkja...

Spørsmål til Ap i regionsaka

Høgre og Frp har med støtte av Venstre bestemt seg for å slå saman fylka slik at 19 fylke blir til ti. Ein kan stille mange spørsmål til prosessen i denne saka. Ap-topp i Telemark, Terje Aasland, seier at denne samanslåinga er «reine galskapen». (NRK...

Eksklusive lekkasjar

Mediene, også lokalavisene må skjerpa seg, var meldinga frå valekspert Knut Henning Grepstad i avisa Firda sist torsdag. Han snakka først og fremst om måten media handterer regjeringa og dei to støttepartia...

Teknologi utelukkar ikkje omsorg

Må vi verkeleg ha all den teknologien - også i helse og eldreomsorg? Er det slik at framtidas sjukepleiar blir ei krysning mellom helsearbeidar og ingeniør?

Ølsal på bensinstasjonar

Det bør ikkje bli mogeleg for bensinstasjonar og kioskar å selje øl. Argumenta for slikt sal held ikkje mål. Argumenta mot er overveldande.

Eit skikkeleg krafttak

Det er mange ulike dagar som blir markerte og ei rekkje aksjonar av ymse slag i dette landet vårt i løpet av eit år. Nokre aksjonar, nokre dugnader, nokre krafttak er viktigare enn andre. I desse dagar går...

Ledige kontor i fylkeshuset

Laurdag 25. februar skriv SA på leiarplass at kommuneadministrasjonen i den nye kommunen i Sogn må liggje på Hermansverk. Redaktøren skriv mellom anna: «Det kan til...

Kven informerte Sanner til å bløffa om Balestrand?

I fjernsynsprogrammet «Debatten» forrige torsdag blei tvangssamanslåing av kommunar diskutert. For open mikrofon, med heile landet som tilhøyrarar, forkynte statsråd Jan Tore Sanner at det var fleirtal for kommunesamanslåing i Balestrand kommune. Det...

Kva er "problemet" med Førde og Leikanger?

I 2001 vart det statlege Lotteritilsynet etablert. Hovudkontoret vart lagt til Førde kommune som den gongen hadde i underkant av 11.000 innbyggjarar. Etableringa var på alle vis vellukka. Det har vore god tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Dagens...

Inga skam å snu, statsråd

Nok ein gong skal det handla om den etter kvart svært utskjelte Nærpolitireforma. Den medfarten som reforma har fått og får, er i ferd med å riva ned tilliten til det framtidige politiet, men ikkje minst til...

Uvurderleg viktig kompetanse

Me har på denne plassen ved fleire tidlegare høve rosa den store frivillige innsatsen i regionen vår. Det har ofte handla om den beredskapen som mannskapa i hjelpekorpsa og Norsk Folkehjelp til ei kvar tid...

Set brukarane i sentrum

Svært mykje tyder på at Lærdal kommune har sett i gang eit prosjekt som andre kommunar bør læra av og kopiera snarast. Det handlar om å setja brukarane i sentrum - i dette tilfelle dei eldre brukarane på bu-...

Dugnad for ei madonna

Etter snart 30 års kamp er Kari Wiken Sunde og Hovekomiteen endeleg i ferd med å lukkast i å få ein kopi av den unike Hovemadonnaa heim att til Vik. Det er laserteknologi og 3D-skanning som gjer dette mogleg,...

Plast på dagsorden

Ingen som såg bileta på TV-nyheitene kunne unngå å bli påverka av den svære grånebbkvalen, som hadde svolte i hel på grunn av at magen var full av plast. Kvalen døydde rett og slett grunn av...

Folkestyre, demokrati, tillit og andre bagatellar

Tysdag blei det klart at den blå-blå regjeringa, med støtte frå Venstre, skal tvinge 13 kommunar til å slå seg saman med andre, sjølv om dei aktivt har sagt nei. Med dette går Jan Tore Sanner mot både folket si vilje og grasrota i sitt eige parti. Kva...