Dei farlegaste bilistane

Satsane for forenkla førelegg auka med 30 prosent frå årsskifte og varierer frå 750 kroner til 10.400 kroner.

Det viktige løftet

12. mai vart den internasjonale sjukepleiardagen markert. Datoen er ikkje tilfeldig valgt, det er den fødselsdagen til Florence Nightinggales.

Luster sin identitet

Den runden som Luster kommune si administrative og politiske toppleiing har gjennomført saman med Telemarkforsking sine folk den siste tida, er eigentleg ein runde om Luster sin identitet. Det er med andre...

Etterpåklok kompetanse

I dag har styret i Fjord1 kalla inn til generalforsamling. Der skal det leggjast til rette for børsnotering av det tradisjonsrike selskapet, som har vore synleg på fjordane i generasjonar.

Endeleg debatt om nytt namn

Det ser endeleg ut til at det kan bli litt fart i debatten om kva den nye storkommunen i Sogn skal heita. Og det er viktig. Sjølv om dette ikkje nett er ein stor kommune i nasjonal samanheng, vil den nye...

Demonteringa held fram

Sakte, men svært sikkert blir fylket vårt, slik me har lært oss det å kjenna, demontert. Ein etter ein vert posisjonar og stillingar, som tidlegare har vore rekna som viktige for utviklinga hjå oss i...

Ta debatten om P-avgift

Dei folkevalde i Årdal hentar fram att planane om ein skyttelbuss mellom Øvre og Tangen. Problemet er korleis dette framtidsretta og miljøvenlege tiltaket skal finansierast. Det mest innlysande alternativet...

Prematur nedslakting?

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) seier at det er den vanskelegaste avgjerda han har teke i si tid som statsråd. Mellom linjene les me at han har tvilt seg fram til denne konklusjonen. Etter vårt skjønn...

Viktige tiltak for verdsarven

Lenge har lokalbefolkning som bur ved verdsarvfjordane her på Vestlandet klaga på ureining frå cruiseskipa som seglar inn og ut fjordane. Dei fleste fekk sikkert til dømes med seg rundballeaksjonen i Flåm...

Bygderussen viser veg

Me er midt i den glade russetida, men merkar det, i alle fall førebels, knapt her «på bygda». I Høyanger, Årdal og Sogndal er russen ikkje vortne så store og robuste at det (nesten) berre er svære russebussar...

Kristianhus bør vera motoren

Sist veke sette Vik kommune igjen framtida til Kristianhus på dagsorden. Og det var neppe utan grunn at mannen bak den unike samlinga av båtmotorar, Kristian Otterskred var litt skeptisk før møtet. Han var...

Pengebruken i Luster

Lustringane sym i pengar, men spørsmålet er kor lenge dei kan rekna med å få driva på med det. Faktum er at den steinrike kraftkommunen brukar pengar på ein måte som kan få nokon kvar til å tenkja på...

Håbakken viser veg

I fleire år har utanlandske vogntog, rettmessig eller ikkje - kome i søkjelyset som trafikkfarlege på norske landevegar. Det har vore spesielt sterkt fokusert på at dei utanlandske doningane har vore for...

Stor skepsis her i Sogn

Senterpartiet fossar fram i Sogn og Fjordane. I ei meiningsmåling som InFact gjennomførte for Firda, Firdaposten og Sogn Avis sitt veke, går partiet fram med 13,2 prosent samanlikna med stortingsvalet i 2013.

Barnehage og bustadtomter

Det hastar med å finna ei permanent og god løysing for ein ny barnehage i Sogndal sentrum. Det var hovudbodskapen etter kommunestyremøtet tidlegare denne veka. Og det er inga underdriving.