Mot omkamp om reforma

LEIAR Me kan etter alt å døma - og heldigvis - ha teke feil då me tidlegare i veka konstaterte at årets Stortingsval var det siste for Sogn og Fjordane. Grunnlova kan nemleg føra til at...

Pasientane må skjermast

Den vanskelege økonomiske situasjonen var eit hovudtema under styremøtet i Helse Førde tysdag. Eit styremøte som drukna litt i etterdønningane etter Stortingsvalet. Men konsekvensane av dei økonomiske...

Protestval til liten nytte

LEIAR Senterpartiet gjorde tidenes stortingsval i Sogn og Fjordane. Liv Signe Navarsete og partiet hennar er no størst i heile 19 av 26 kommunar i dette avviklingsfylket. Partiet gjekk fram...

Krisetal for kunstsenter

LEIAR 398 personar besøkte Sogn kunstsenter i fjor - ikkje på ein dag, ikkje på ei veke eller på ein månad - nei gjennom heile året. Dette er sjølvsagt full krise for kunstsenteret.

Bruk røysteretten!

LEIAR Me har 3,76 millionar røysteføre personar i Noreg. 78.817 av dei bur i Sogn og Fjordane. 9.500 av desse hadde førehandsrøysta (tal frå 4. sept.). Alle dei andre har ein jobb å gjera på...

Må vera trygge på kvalitet

LEIAR Fleire kommunar i Sogn treng tilgang på kvalifiserte vikarar for å få vaktkabalen til å gå opp i ei tid prega av vanskar med å få tak i fastlegar.

Ikkje beinkløyvd

LEIAR Konsulenten frå innleigde Norconsult la ikkje noko mellom då han under eit ope folkemøte sist veke orienterte om konklusjonane i den ferske planen for utviklinga av barnehage og skule i...

Er Høgre ærlege om sjukelønna?

DEBATT: Høgre har sagt at dei skal sette ned eit utval for å sjå nærmare på sjukelønsordninga i komande stortingsperiode. Venstre seier rett ut at dei vil svekke ordninga, og Frp vil sjå på ordninga - kva no det betyr. Den konservative tenketanken...

Gjer som Ålesund kommune

I juni i år vedtok bystyret i Ålesund å gjere kommunen til ein skatteparadisfri sone, gjennom å ekskludere leverandørar og selskap med tilknyting til skatteparadis frå å gjere avtalar med kommunen. Land for land-rapportering blir vurdert som eit...

I love you Sogn og Fjordane - røyst på Frida og Erna!

DEBATT: I fire år har Høgre/Frp-regjeringa styrt Noreg med stødige og framoverlente Erna Solberg som statsminister. Vi har vore gjennom tidenes migrasjons- og oljekrise. Det har vore særs krevjande. Likevel går pilane i riktig retning...

Nei til eit lausarbeidarsamfunn

DEBATT: Arbeidslivet er under press. Vi ser at arbeidstakarane sine rettar blir bygde ned. Sosial dumping, auka bruk av innleige- og bemanningsbyrå og uoversiktlige selskapsformer er med på å svekke HMS-arbeidet, demokratiet på...

Eit klart nei til skadeleg sentralisering og privatisering

DEBATT: FrP-nestleiar Per Sandberg gjekk nyleg ut med noko av det ein kan vente seg om sentraliseringsfanatikarane i Høgre og Framstegspartiet får halde fram i regjering. Sandberg avslørte at målet er å redusere talet på kommunar i Noreg til 160, noko...