Trong for ein kraftsamtale

LEIAR I ein kronikk og i eit oppslag her i Sogn Avis sist veke, med den lett dramatiske tittelen : «Me må henge saman eller bli hengt kvar for oss », tok den forholdsvis ferske direktøren for...

Traust og berre trygt

LEIAR For første gong i soga har Sogn og Fjordane fylkeskommune laga sin eigen festivalstrategi. Den prioriterer seks festivalar i fylket og er, etter vårt skjønn, verken spesielt spennande...

Politiet sine nye kontaktar

Politiet i Sogn skal ha for at dei stadig vekk freistar å gjera konsekvensane av den sokalla Nærpolitireformen så positive som råd er. Det ferskaste dømet me har registrert er utnemninga av tre...

Prikkar for mobilbruk

Transportøkonomisk institutt (TØI) peikar i ein rapport på at mobilbruk bak rattet kan ha vore direkte årsak til 22 dødsulukker på norske vegar i åra mellom 2011 og 2015. Dette er svært alvorleg og bør få...

Eit regelverk for framtida

Det var, naturleg nok ein stolt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og ein ditto statsminister Erna Solberg, begge Høgre, som sist torsdag la fram konsekvensane som den omstridde fråværsgrensa i...

Imponerande krefttråkk

Når du har fått denne papiravisa i hende, er 600 syklistar frå alle kantar av landet i ferd med å gjennomføra ein styrkeprøve av dei heilt sjeldne. «Jotunheimen Rundt» er 430 kilometer langt og ikkje berre...

Branndrama i Fjøresmauet

Natt til søndag var det alvor midt i den gamle trehusbusetnaden i Sogndalsfjøra. To bustadhus gjekk med i den eksplosive brannen, og heldigvis stoppa dette dramaet med det. Det viktigaste er sjølvsagt at...

Naturreservat på Kaupanger

Ein ting trur me at alle kan, eller i alle fall, bør vera samde om når det gjeld planane om sokalla frivillig vern og etablering av naturreservat på Kaupanger: denne saka har kome heilt skeivt ut. Ja, verre...

Ekstreme ulukker

Med bakgrunn i tre tragiske bashoppulukker i 2013 sende ordførar Noralv Distad (H) brev til Justis- og beredskapsdepartementet, der han bad om ei avklaring på heimselsgrunnlag for eit eventuelt forbod mot...

«Stygg» sak i vakre Lærdal

Som ein reaksjon mot fleire negative saker om kommunen, er det oppretta ei fane på Facebook med tittelen; «positive ting med Lærdal». Dei slit garantert ikkje med å finna slike døme, men det seier likevel ein...

Skulekutt og verdsarven

Det går føre seg ei kraftig mobilisering mot skulenedlegginga som er på gang i Luster kommune. Førre måndag skreiv Sogn Avis om ein imponerande oppslutnad om Luster oppvekstsenter. Det vart samla inn og...

Nok ein runde om skulane

Den økonomiske stoda er framleis alarmerande utfordrande for Terra-kommunen Vik. Så alvorleg at rådmann Oddbjørn Ese har funne det naudsynleg å føreslå å leggja ned to skular. I tillegg kjem han med framlegg...

Urovekkjande funn i fjorden

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) har undersøkt kvaliteten på brosma i Sognefjorden. Resultata var mildt sagt nedslåande når det gjeld funn av kvikksølv. Gjennomsnittsnivåa ved sju...

Høgskulen og framtida i vest

Eitt år etter det dramatiske styremøtet, der HiSF med ei stemmes overvekt bestemte å avvikla seg sjølv og bli ein del av Høgskulen på Vestlandet (HVL), er det ikkje enkelt å få auga på positive konsekvensar...

Barnehage for foreldra

«Når enden er god er allting godt», heiter det. På ein måte kan dette uttrykket brukast om handteringa av saka om ny sentrumsbarnehage i Sogndal. Men berre på ein! For her både kunne og burde det meste vore...