Kommunen og ny hall

LEIAR Sogndal kommune har framleis ikkje ein idrettshall å tilby barn og ungdom. Sidan 1970-talet har difor idrettslaget, særleg handballgruppa, leigd tid i idrettshallen som Sogn og Fjordane...

For få til å snakka for Sognefjorden

LEIAR Sognefjorden Vel si djupe og etter vårt skjønn - fagleg godt dokumenterte uro for kva dumping av massar i samband med kraftutbyggingar kan bety for tilhøva i Sognefjorden, blir ikkje...

Ei naudsynleg mobilisering

LEIAR Sogn mobiliserer no skikkeleg i kampen for eit godt nok tilbod til ein akseptabel pris på Sognebåten. Sist veke sende dei tolv ordførarane i sogneregionen, samtlege frå Årdal inst i...

Eit realistisk håp for Vik

LEIAR Kristeleg Folkepartis Trude Brosvik har ikkje lagt skjul på at ho var både skuffa og misnøgd med at løyvingane til Vik fengsel ikkje nådde opp i vårens budsjettrevisjon frå den blåblå...

Dette går på tilliten laus

LEIAR Det haglar med ytringar om Arbeidsmiljøspesialistenes rapport om Sogn barnevern. Dei to kommunetoppane i Sogndal, rådmann Jostein Aanestad og ordførar Jarle Aarvoll har ikkje nett...

Signalbygg for kommunen

LEIAR Då Snøhetta la fram skisser og teikningar for Nye Tungestølen, førte det til både ordskifte og skjellsord kring utforminga av nye stølstunet.

Kortreist kultur

LEIAR Det er slett ikkje alltid ein treng henta artistar og kulturprofilar langvegsfrå for å fylla festivalar og kulturhussalar.

Ein stor dag for Lærdal

LEIAR Måndag 30. oktober 2017 vart ein fantastisk og lenge etterlengta dag i og for Lærdal. Ikkje langt frå 21 år etter at den frykta parasitten Gyrodactylus Salaris vart oppdaga i...

Historisk dag på Gulating

LEIAR Det var historisk sus over det første fylkestinget for det nye Vestlandet på tusenårsstaden Gulating fredag. Men det er samstundes fleire paradoks, og mange store utfordringar som...

Eit åtak på hybelbuarane

LEIAR Det er ikkje langt mellom åtaka på distrikta i den blåblå regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2018. Også mange elevar på vidaregåande skule, spesielt dei som må bu på hybel,...

Språk er det viktigaste

LEIAR God og konstruktiv integrering står som oftast og fell med skikkeleg språkopplæring. Akkurat det er neppe nokon stor tvil om. Såleis er det positivt å registrera at dette blir teke...

Eit lite, men viktig steg

LEIAR Dei som kjempar for strengare kår for dei cruiseskipa som ureinar mest i fjordane og hamnene våre, har vunne ein aldri så liten siger. Det er klart etter at dei største cruisehamnene i...

Meir nynorsk for borna

LEIAR I desse digitale tider kan me sikkert bli skulda for å vera ei slags kjerring mot straumen, men pytt-pytt, me er i svært godt selskap, så det bryr me oss ikkje mykje om. Dette handlar...

Knusande for kommunen

LEIAR Same kor godt dei to representantane for Arbeidsmiljøspesialistane freista å pakka det inn i det opne møtet i kommunestyret torsdag: rapporten om Sogn barnevern inneheld kraftig, ja -...