Varehandelen og reiselivet

LEIAR Varehandelen burde vera med i reiselivsarbeidet, meiner direktør Ståle Brandshaug i Visit Sognefjord. Det er eit spenstig og interessant utspel som bør takast på alvor - til beste for...

Adjø solidaritet

LEIAR Fleirtalet i Sogndal kommunestyre, knappare enn nokon gong og no samansett av åtte nikkedokker frå Ap, to tilsvarande frå SV og tre frå Sp - har framleis full tillit til rådmann Jostein...

Spørsmål om tillit og truverd

LEIAR I dag skal kommunestyret i Sogndal handsama kontrollutvalets tilråding om barnevernsrapporten. Dei folkevalde, og særleg fleirtalskoalisjonen bak ordførar Aarvoll, har alvorlege utfordringar på bordet.

Vegen til ein ny kommune

LEIAR 1. januar 2020 er storkommunen Sogndal eit faktum. Det er mindre enn to år fram i tid. Dette handlar om ei samanslåing, eller samansmelting - og ein prosess som kjem til å ta mykje tid...

Altfor seint og altfor dårleg

LEIAR Torsdag 4. januar klokka 14.15 fekk politiet melding om at det hadde gått eit stort steinras på fylkesveg 53 rett ved tunnelmunninga av Finnsåstunnelen mellom Årdal og Fodnes. Statens...

Nok ein runde om grøne tunnelar

LEIAR Nasjonale Turistvegar har den siste tida brukt store ressursar på å få rydda fram att det vakre fjordlandskapet, heile vegen frå oppe på Gaularfjellet til Holmen. Dei grøne «tunnelane»...

Ei skikkeleg gladhistorie

LEIAR I ei tid der sentralisering og samling av både folk og tenester i større einingar er det einaste haldbare mantra i nettopp sentrale strøk, er det ei sann glede å registrera det som...

Alvorlege problem

LEIAR Det har vore alvorlege problem i arbeidsmiljøet i Lærdal kommune. Dette kjem fram i ein førebels rapport som administrasjonsutvalet i kommunen har teke imot frå selskapet Deloitte...

Samla mot helsekutta

LEIAR Kommunestyra i både Årdal, Lærdal og Eid gjekk i sine siste møte før jul hardt ut mot styret i Helse Førde sitt vedtak om å leggja ned dei gynekologiske poliklinikkane på sjukehusa i...

Start jakta på nye talent no

LEIAR Samstundes som Erna Solberg set i gang forhandlingane om korleis regjeringa Solberg2 skal bli, bør dei politiske partia i det som skal bli storkommunen Sogndal starta jakta på politiske...

Skandalen i barnevernet

LEIAR Det er komplett uråd å oppsummera 2017 i Sogn, utan å plassera saka om Sogn barnevern øvst på lista. Me gjekk inn i året med Sogn Avis sine avsløringar om tilhøva i barnevernet, som til...

No tek «nye» Sogndal form

LEIAR Med få dagars mellomrom like før jul vart to prosjekt som kjem til å prega regionsenteret framover presentert. Det er snakk om to store prosjekt, som kjem til å endra...

Kampen for nynorsken

LEIAR Me registrerer at formannen i Riksmålsforbundet, Trond Vernegg, meiner at det er på sin plass å døypa om «bokmål» til «norsk». Eit slikt utspel har naturleg nok òg med god grunn...

Litt ettertanke og mange eldsjeler

LEIAR På veslejulaftan er det grunn til å roa seg litt ned. Og kanskje gjera plass til litt ettertanke i jaget etter dei siste pakkane. Kanskje det til og med kan vera på sin plass å meina at...

Vintervekst viser veg

LEIAR Dersom du satsar på noko over tid, og ikkje minst dersom du har ein god plan, er det sjansar for at du kan lukkast. Det som skjer med vinterturismen i Sogn i desse dagar er eit framifrå...