Ordnar opp i do-problema

LEIAR I sommar bør det bli slutt på at guidar og bussjåførar tek med seg dorullar i turistbussen. Dorullar som dei gir til gjester som må gjera frå seg i Guds frie natur.

Sensor-vurdering til stryk

LEIAR Statens vegvesen ved faggruppeleiar på trafikantseksjonen, Kristian André Sæbø har i ei pressemelding opplyst at oppkøyring på tunge køyretøy skal samlast i Førde. Oppkøyringstilboda...

Integrering og inkludering

LEIAR Integrering er ei utfordring for mange kommunar og lokalsamfunn over heile landet. Også i dei største byane. Mange kan ha mykje å læra av lustringane. Og ikkje minst måten dei koplar...

Nok ein runde om politiet

LEIAR Det går nesten ikkje ein dag utan at det dukkar opp ei eller anna melding eller ytring om kor vanskeleg det er å koma i kontakt med politiet. Dette gjeld også for media rundt omkring i...

Fresvik treng bygdaheimen

LEIAR Før april gjekk over til mai måtte dei tre siste pensjonærane på Bygdaheimen i Vik pakka eigedelane sine og flytta til omsorgsbustader i Vik, over tre mil borte frå...

Ressurssenter

LEIAR Framtida for Sogndal ressurssenter vart eit heitt tema på nyåret. Det er snakk om eit ressurssenter for funksjonshemma, som er eit velferds- og aktivitetstiltak «med målsetjing om å...

Svara som vil avgjera alt

LEIAR For ei veke sidan var Knut Henning Grepstad på vaksenopplæring i Sogndal kommunestyre. Den tidlegare fylkesbyråkraten var henta inn for å snakka om skikk og bruk blant folkevalde. Han...

Heile landet ryddar bos

LEIAR Denne veka er spesiell. Over heile landet er det sett i gang ryddeaksjonar både på strender og i nærmiljøet. Kampen - særleg mot plasthelvete - er skikkeleg i gang. Det er på tide og...

Når dei folkevalde lyttar

LEIAR Det er stas når det kjem konkrete og klare prov på at lokaldemokratiet fungerer. At me ser at det nyttar at innbyggjarane engasjerer seg, at dei faktisk kan få gjennomslag gjennom...

Betre vit på nett og mobil

LEIAR Nakenbilete, nettmobbing og seksuell utpressing var tema då det lokale politiet vitja elevar i førsteklassen på Sogndal vidaregåande skule tidlegare denne veka. Det...

Ikkje til å tru i Aurland

LEIAR Green Data Center, eit aksjeselskap som vart skipa 26. februar i år med ein aksjekapital på 30.000 kroner, er tydelegvis viktigare for Aurland kommune enn den lokale...

Skuleskyssen må takast på alvor

LEIAR Nesten som lyn frå klar himmel vart kvaliteten på skuleskyssen i Sogndal kommune tema i formannskapet sist veke. Eit framlegg frå administrasjonen ville bety at mange ungar kunne mista...

Innhogg

Forlagssuksess på Leikanger

INNHOGG Det er uro i forlagsbransjen. Konkurransetilsynet har gjort storstilt razzia blant dei fire største forlaga og mistenkjer ulovleg prissamarbeid. Fleire kjendisforfattarar har meldt...

Luster viser lærlingveg

LEIAR Luster kommune er heilt i toppen når det gjeld å ta inn lærlingar. På det meste hadde kommunen inne 14 ungdomar på same tid i 2017. Her har dei fleste andre kommunar, ja - også dei...

Ei kaféstund for utvikling

LEIAR Årdal kommune har gått breitt ut og invitert til ein «innspelskafé». Dette skjer samband med at samfunnsdelen av kommuneplanen ligg ute på høyring. Den annonserte kaféen går av stabelen...