Reportasje

Testa teknikkar for sjølvforsvar

Lokalet er godt opplyst og fylt av latter. Men brått kan teknikkane jentene øver på bli naudsynte i heilt andre omgjevnader.