Reportasje

Vil inspirera fleire til økologisk gardsdrift

- Då far min la om garden til økologisk drift i 1989, så var det med omsyn til framtidig generasjon. Han opplevde at avlingane vart dei same utan bruk av kunstgjødning og sprøytemidlar.

Har pussa opp for 30 millionar

Berga skulen på nytt

Vil ha jordvern og tolegrenser greidd ut

Pao tampen

Klar for skulestart

Skal løfta fram kvalitetskjøt