Får refs i rapport

Har oppretta tilbod for arbeidsmeistring

Møtest på Flesland måndag