Portrett

Tek Balderssteinen på alvor

- Dansketida, seier Steinar Velle, - det var ei ulukke for landet. Lokalhistorikaren og juristen er ikkje til å rokka i den saka.